Televisionen och filmmediet (gk6) på nätet

Den här (högst inofficiella) sidan fungerar som ett (högst frivilligt) komplement till tv-kursen.


VECKA 49:

Tis. 1/12, Föreläsning 10-11: Re-introduktion

Tis. 1/12, Video F-sal 11-12.30: Fahrenheit 451: (Francois Truffaut, 1966)

Tis. 1/12, Video F-sal 13-15: Videodrome: (David Cronenberg, 1983)

Ons. 2/12, Bio Mauritz 14-16: Él: (Luis Buñuel, 1952), Renaissance: (Walerian Borowczyk, 1963)

Tor. 3/12, Föreläsning 11-13: Poetik och estetik (tv vs film). Bredvidläsning

Tor. 3/12, Bio Mauritz 14-16: Davies: I FRIHETENS NAMN

Fre. 3/12, Video F-sal 11-13: S.F.W: (Jefery Levy, 1994)

VECKA 50:

Ons. 9/12: Tv-visning, ALB, 11-13: Gamla Aktuellt/Filmkrönikan, etc

Tor. 10/12: Föreläsning, 11-13: Verkligheten enligt tv. Bredvidläsning

Tor. 10/12: Bio Mauritz, 14-16: Network: (Sidney Lumet, 1976)

VECKA 51:

Mån. 14/12: Föreläsning, 11-13: Tv som massmedialt studieobjekt. Bredvidläsning

Mån. 14/12: Video F-sal, 14-16: La mort en direct: (Bertrand Tavernier, 1980)

Tis. 15/12: Video F-sal, 10.30-13: Quiz Show: (Robert Redford, 1994)

Tis. 15/12: Bio Mauritz, 14-16: Nineteen Eighty-Four: (Michael Radford, 1984)

Ons. 16/12: Föreläsning, 11-13: Enligt önskemål. Genomgång av AllenSkicka önskemål rörande vad jag ska ta upp!

Ons. 16/12: Bio Mauritz, 14-16: Being There: (Hal Ashby, 1979) (OBS! ändrad)

Tor. 17/12: Video F-sal, 9-13: Funny Games: (Michael Haneke, 1997), Karaoke: (Renny Rye, 1996) (manus: Dennis Potter)


Hemskrivning Gk 6 - Televisionen och filmmediet - Ht98

Välj ett av dessa alternativ, och skriv en uppsats på 4 - 6 maskinskrivna sidor.

a) Expedition tv-serie. Diskutera valfri tv-serie (el. återkommande program) i relation till utvalda perspektiv i Allens antologi (gärna i anknytning till övrig relevant litteratur), med särskild betoning på hur fruktbara de olika synvinklarna ter sig (hur lyckade, användbara angreppssätten är) i fallet med just detta program.

b) Dumburken på duken respektive bladet. Uppehåll Dig vid valfri aspekt av fenomenet tv som Du funnit tematiserat och problematiserat i filmer ‘om tv’. Hur förhåller sig denna ‘populära’ syn på tv:s plats i vår kultur till den ‘akademiska’ (såsom den förekommer i Allens antologi, gärna i anknytning till övrig relevant litteratur)? Diskutera - med hjälp av belysande exempel ur filmerna och texterna - skärningspunkter och skillnader i dessa uppfattningar.

Redovisa källor med hjälp av notapparat.

Deadline: mån. 21/12 1998; kl 12.00

[Omskrivning]

Hemskrivning Gk 6 - Televisionen och filmmediet - Ht98 Ludvig Hertzberg

Välj ett av dessa alternativ, och skriv en uppsats på 4 - 6 maskinskrivna sidor.

a) Nyhetens behag / behagets nyheter. Diskutera skillander (och skärningspunkter) i nyhetsrapporteringen i de tv-kanaler Du är bekant med, i relation till utvalda perspektiv i Allens antologi (gärna i anknytning till övrig relevant litteratur), med särskild betoning på hur fruktbara de olika synvinklarna ter sig (hur lyckade, användbara angreppssätten är) i just denna undersökning.

b) Film på bio respektive tv. Diskutera - med hjälp av belysande exempel ur filmer och texterna - skillnader (och skärningspunkter), i upplevelsen av filmer så som de varseblis på bio respektive tv, i relation till utvalda perspektiv i Allens antologi (gärna i anknytning till övrig relevant litteratur).

Redovisa källor med hjälp av notapparat.

Deadline: fre. 22/1 1999; kl 16.00


Av kuriosa intresse

USA's Tv-Guide
Jennicam
En omtalad 'show' på internet, med nonstop live-sändning från en kamera i en 'privatpersons' rum.
The Media Literacy Online Project
Innehåller mängder av länkar gällande tv

Bakgrundsmusik

A-HA: "The Sun Always Shines on TV"

Iggy Pop: "TV Eye"

Buggles: "Video Killed the Radio Star"

Bruce Springsteen: 57 Channels (and Nothin' On) (text)

Jimi Tenor & His Shamans: "Television"

ZZ Top: "TV Dinner"

Disposable Heroes Of Hiphoprisy: "Television, the Drug of the Nation" (text)


Kontaktinformation

Ludvig Hertzberg

mottagnings- och telefontid: måndagar, 15-16. tel: 08/674 76 25

skicka mail